Närmast pinn

Närmst Flagg

V.17  Bengt Lindell              Hål  8   

V.18  Patrik Johansson         Hål  3   

V.19  Anders Helin               Hål 12 

V.20  Bengt Lindell              Hål 15

V.21  Stefan Horn                 Hål  3

V.22  Lars Johansson            Hål  8

V.23  Tord Nilsson                Hål 12

V.24  Lars Strandberg           Hål 3

V.25  Patrik Johansson          Hål 8

V.26  Andreas Johansson      Hål 3

V.27  Roger Palmqvist          Hål 12

V.28  Roger Palmqvist          Hål 8

V.29  Jörgen Johansson         Hål 12

V.31  Patrik Johansson          Hål 3

V.33  Ronny Persson             Hål 8

V.34  Bengt Lindell               Hål 12

V.35  Anders Lindskog         Hål ??

V.36  Jörgen Johansson         Hål 12

V.38  Jörgen Johansson         Hål 3

V.39  Anders Helin               Hål 12

V.40  Stefan Horn                 Hål 12