Närmast pinn

Närmst Flagg

V.17 Mats S

V.19 Per L

V.20 Patrik J

V.21 -----

V.22 Lars J

V.23 ???

V.24 Björn E

V.25 Bengt L

V.26 Peter S

V.27 Anders L

V.28 -----

V.29 Torsten C

V.30 JT Folkeson

V.31 Lars J

V.33 JT Folkeson

V.34 Mats S

V.35 Anders H

V.37 Peter S

V.38 Mattias A

V.39 Anders L

V.40 Jörgen J